Bursa Dershane

28 Mayıs 2018

Bursa Dershanemiz 2007 yılında eğitime gönül vermiş uzman kadromuz tarafından kurulan bir eğitim ve öğretim kurumudur. Kuruluşundan bu güne dek eğitimi ticari bir meta olarak görmediği için zincir dershaneler içinde yer almamış adını üniversitelerin iyi bölümlerini kazandırdığı öğrencileri ile duyurdu.

Öğrencilerimizin başarısında disiplin ve özverinin önemini benimsemiş, her öğrencisini ailesinin önemli bir ferdi olarak görmüş ve ailelerin en kıymetli varlıkları olan çocuklarının eğitimi için kurumlarını tercih etmelerinden de büyük bir onur duymuştur. Kitle dershaneciliğine de eğitimin kalitesi bakımından karşı olan kurumumuzda öğrenci başarısı ve motivasyonu bakımından sınıflar her grup için 6-8 kişiden oluşturulmuş ve bir öğretim yılı için toplam öğrenci sayısı da sınırlandırılmıştır.

Neden Bursa Derhane

  • Çalışma prensibi ve calisma alışkanlığı kazandırılması
  • Bireysel yeteneklerin açığa çıkartılması
  • Katı bir disiplin yerine sevgi ve saygıya dayalı bir otoritenin tesisi
  • Cep telefonu, bilgisayar gibi çağın dolayısıyla teknolojinin aşırı ve gereksiz kullanımından kaçılması
  • Çalışma alışkanlığı kazanamamış öğrencilerde temponun yükselen bir grafiğe dayalı olarak arttırılması
  • İtici bir güç olarak başarının ödüllendirilmesi
  • Aynı bilgi düzeyine sahip öğrencilerin birbirlerini motive edeceği görüşünden hareketle homojen sınıfların oluşturulması
  • Sınavların kazandırılmasında iki temel unsur olan bol tekrar ve bol soru çözümü yapılması bizi tercih etmelisiniz

Bir cevap yazın